Projekt Gradovi prijatelji mama ima za cilj okupiti gradove diljem Hrvatske u inicijativi da mamama podare mini konferencije u svrhu informiranja, edukacije i motivacije mama, a sve u želji da se mamama pomogne u njihovoj velikoj i odgovornoj ulozi.